Realizace

Monolitické betonové stavby

Bioplynová stanice Koš - SK

Zhotovení monolitických konstrukcí v areálu Bioplynové stanice Koš - SK ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Opěrná zeď autobusové zastávky u Klučova u Třebíče

Zhotovení monolitické opěrné zdi na autobusové zastávce u Klučova u Třebíče ve spolupráci s firmou Colas a.s.

Bioplynová stanice Krahulov

Zhotovení monolitických příjmových boxů v areálu Bioplynové stanice Krahulov u Třebíče ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Tunelový odběr v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zhotovení monolitických konstrukcí na tunelovém odběru v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou

Rekonstrukce můstku u Moravských Budějovic

Zhotovení rekonstrukce můstku u Moravských Budějovic ve spolupráci s firmou Colas a.s.

Víceúčelové sportovní hřiště v Třebíči-Borovina

Zhotovení monolitických konstrukcí na víceúčelovém hřišti v Třebíči-Borovina ve spolupráci s firmou Colas a.s.

Opěrná stěna v lomu Vícenice

Zhotovení monolitické opěrné stěny u tunelového odběru v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou

Rekonstrukce váhy v lomu Tasovice

Zhotovení rekonstrukce váhy v lomu Tasovice

Tunelový odběr v lomu Mirošov

Zhotovení monolitických konstrukcí na tunelovém odběru v lomu Mirošov (Nové Město na Moravě)

Zpěvněná plocha ve skladovacích prostorech v Kozlanech

Zhotovení betonové zpevněné plochy ve skladovacích prostorech. Povrchová úprava - leštění se vsypem a ochranným nástřikem

Základová deska na rodinném domě v Náměšti nad Oslavou

Zhotovení základové desky na rodinném domě v Náměšti nad Oslavou

Průmyslové stavby

Bioplynová stanice Jelšava - SK

Zhotovení základové desky pod strojovnu bioplynové stanice Jelšava - SK ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Bioplynová stanice Čáslavice

Zhotovení stavebních prací na bioplynové stanice v Čáslavicích ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Bioplynová stanice Kámen

Zhotovení stavebních prací na bioplynové stanice Kámen (Havlíčkův Brod) ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Zemní práce

Zpevněná plocha pod základovou desku v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zhotovení zpevněné plochy pod základovou desku tunelového odběru v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zpevněné plochy v areálu BPS Koš - SK

Zhotovení zpevněných ploch v areálu Bioplynové stanice Koš - SK ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Zemědělské stavby

Silážní žlaby Kámen

Zhotovení silážního žlabu v zemědělském areálu Kámen u Havlíčkova Brodu ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Silážní žlaby Sedletín

Zhotovení silážních žlabů v zemědělském areálu Sedletín (Havlíčkův Brod) ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Hala pro odchov hovězího dobytka Římov

Zhotovení haly pro odchov hovězího dobytka v Římově na Moravě ve spolupráci s firmou agriKomp Bohemia s.r.o.

Zednické práce

Rodinný dům v Náměšti nad Oslavou

Zhotovení stavebních prací na rodinném domu v Náměšti nad Oslavou

Rodinný dům v Nehradově v Třebíči

Zhotovení stavebních prací na rodinném domě v Nehradově v Třebíči

Zateplení budov v areálu Variant plus

Zhotovení zateplení kancelářských a skladovacích budov v areálu Variant plus v Třebíči

Inženýrské stavby

Zpevněné plochy v obci Okrašovice

Zhotovení chodníků na území obci Okrašovice na Třebíčsku